• Intermediate,  Literature,  Polish to Polish,  Read to Learn

  Polish to Polish: Read to Learn (Kochanowski)

  Jan Kochanowski urodził się w 1530, a zmarł w 1584 roku. Jest najbardziej znanym polskim poetą epoki renesansu. Bywa nazywany „ojcem poezji polskiej”, co jest dużym uproszczeniem, ponieważ polska poezja istniała już w czasach średniowiecza. Na pewno jednak był świetnym twórcą, jednym z najlepszych polskich poetów.Jan Kochanowski znany jest chyba najbardziej ze swoich Trenów, Pieśni i Fraszek.Treny Kochanowskiego to utwory opłakujące jego córeczkę, Urszulę, która zmarła jako dziecko.Pieśni to tom utworów nawiązujących do Carmina Horacego.Fraszki to zbiór krótkich wierszowanych utworów, zwykle żartobliwych i ironicznych o celnej puencie. Kochanowski pisał też jednak fraszki na poważne, filozoficzne tematy takie jak śmierć czy sens ludzkiego życia.Jedną z bardziej znanych fraszek Kochanowskiego jest fraszka:…

 • Intermediate,  Literature,  Polish to Polish,  Read to Learn

  Polish to Polish: Read to Learn (Rej)

  Mikołaj Rej – urodził się w 1505, a zmarł w 1569 roku. Tradycyjnie (choć niezgodnie z prawdą) jest uznawany za ojca literatury polskiej i za pierwszego twórcę w tym języku. Najbardziej znany cytat z jego twórczości brzmi:Polacy nie gęsi, iż swój język mają.Cytat ten według tradycji ma świadczyć o tym, że Rej chciał pisać po polsku i pokazać, że jest to język literacki. Tak naprawdę jednak język polski był już wcześniej wykorzystywany jako język literacki, a pierwsza książka wydrukowana w języku polskim nie była autorstwa Reja, tylko Biernata z Lublina. Był to modlitewnik pod tytułem Raj duszny wydrukowany w 1513 roku w Krakowie.Rej był twórcą renesansowym, głosił potrzebę edukacji połączonej…

 • Intermediate,  Literature,  Polish to Polish,  Read to Learn

  Polish to Polish: Read to Learn (Pan Tadeusz)

  „Pan Tadeusz” jest jedną z najbardziej znanych w Polsce książek. Ta epopeja narodowa została napisana przez Adama Mickiewicza w XIX wieku w Paryżu. Opowiada o wydarzeniach we dworku szlacheckim tuż przed wkroczeniem do Rosji wojsk Napoleona. Odmalowuje polską wieś, dawne zwyczaje szlachty, ich problemy i perypetie. Nie brakuje tu wątków romansowych, opisów bitew i humoru. Choć wiele napisano w Polsce o „Panu Tadeuszu” wydaje się, że przede wszystkim jest to nostalgiczna podróż w świat dzieciństwa oraz wyraz tęsknoty za ojczyzną. Warto pamiętać, że Polska nie istniała wtedy na mapie politycznej świata, a Mickiewicz przebywał na emigracji.Chyba każdy Polak zna pierwsze wersy tego poematu: Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;Ile…