• B1 --> Polish to Polish,  Polish to Read (B1)

    Polish to Polish: Read to Learn (Kochanowski)

    Jan Kochanowski urodził się w 1530, a zmarł w 1584 roku. Jest najbardziej znanym polskim poetą epoki renesansu. Bywa nazywany „ojcem poezji polskiej”, co jest dużym uproszczeniem, ponieważ polska poezja istniała już w czasach średniowiecza. Na pewno jednak był świetnym twórcą, jednym z najlepszych polskich poetów.Jan Kochanowski znany jest chyba najbardziej ze swoich Trenów, Pieśni i Fraszek.Treny Kochanowskiego to utwory opłakujące jego córeczkę, Urszulę, która zmarła jako dziecko.Pieśni to tom utworów nawiązujących do Carmina Horacego.Fraszki to zbiór krótkich wierszowanych utworów, zwykle żartobliwych i ironicznych o celnej puencie. Kochanowski pisał też jednak fraszki na poważne, filozoficzne tematy takie jak śmierć czy sens ludzkiego życia.Jedną z bardziej znanych fraszek Kochanowskiego jest fraszka:…