• B1 --> Polish to Polish,  Podcasts

  Polish to Polish: Lesson 7 (Daty)

  Reading dates in Polish is not the easiest thing in the world. Have a look at our quick explanation, read and listen to the text about Polish history and you will see it’s all doable 🙂 There are three basic situation: 1) w 1999 roku(only year)w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku you keep first two words in Nominative (Mianownik) and last two you put into Locative (Miejscownik) 2) w 07.1981 roku(month + year)w lipcu tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku put the month into Locative (Miejscownik), keep first two words of the year in Nominative (Mianownik) and last two you put into Genetive (Dopełniacz) 3) 10.09.1981 roku(day + month + year)dziesiątego…

 • B1 --> Polish to Polish,  Polish to Read (B1)

  Polish to Polish: Read to Learn (Bardzo krótka historia Polski)

  Prawdę powiedziawszy, już przed Konstytucją Trzeciego Maja nie było najlepiej. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski – Rosja, Prusy i Austria zabrały Polsce część ziem, a Polska była bardzo słaba i nie mogła się bronić. W 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski, w którym brały udział Prusy i Rosja. W 1794 roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska – Polacy próbowali zaprotestować przeciw inwazji Prus i Rosji, ale ponieśli klęskę, a niecały rok później, w 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski. Na ponad sto lat Polska zniknęła z mapy świata. W tym czasie przez osiem lat istniało Księstwo Warszawskie stworzone przez Napoleona, ale poza tym okresem Polska nie istniała jako państwo.…

 • B1 --> Polish to Polish,  Polish to Read (B1)

  Polish to Polish: Read to Learn (Bardzo krótka historia Polski)

  Bardzo krótka historia Polski Historia Polski – jak historia każdego miejsca na ziemi – jest długa i skomplikowana. Są jednak pewne daty i wydarzenia, o których dobrze jest wiedzieć, choćby dlatego, że zna je każdy Polak.Pierwszą ważną datą w naszej historii jest „chrzest Polski”. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest i po tym wydarzeniu na ziemiach polskich nastąpiła stopniowa chrystianizacja.Pierwszym królem, tj. koronowanym władcą Polski, był syn Mieszka I – Bolesław Chrobry. Ze skomplikowanej historii, która następuje po koronacji Bolesława Chrobrego, przeciętny Polak pamięta tylko jedną datę – 1410. W tym roku miała miejsce jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy – bitwa pod Grunwaldem między zakonem Krzyżaków…