B1 --> Polish to Polish,  Polish to Read (B1)

Polish to Polish: Read to Learn (Bardzo krótka historia Polski)

Prawdę powiedziawszy, już przed Konstytucją Trzeciego Maja nie było najlepiej. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski – Rosja, Prusy i Austria zabrały Polsce część ziem, a Polska była bardzo słaba i nie mogła się bronić. W 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski, w którym brały udział Prusy i Rosja. W 1794 roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska – Polacy próbowali zaprotestować przeciw inwazji Prus i Rosji, ale ponieśli klęskę, a niecały rok później, w 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski. Na ponad sto lat Polska zniknęła z mapy świata.

W tym czasie przez osiem lat istniało Księstwo Warszawskie stworzone przez Napoleona, ale poza tym okresem Polska nie istniała jako państwo. Polacy próbowali zmienić tę sytuację dwoma powstaniami: w 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe, a w 1863 – Powstanie Styczniowe. Żadne z nich nie przyniosło jednak wolności. Dopiero w 1918 roku powstała II Rzeczpospolita, w której urzędowym językiem był język polski, a walutą złoty polski. Od 1939 roku Polska okupowana była przez III Rzeszę i Związek Radziecki, a po wojnie powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli tak zwany PRL.

III Rzeczpospolita to nieformalna nazwa Polski po 1989 roku, to jest po dacie wyznaczającej koniec komunizmu w Polsce.

anna

Anna is a language teacher. You can email her at anna@bloggypolish.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *