B1 --> Polish to Polish,  Polish to Read (B1)

Polish to Polish: Read to Learn (Rej)

Mikołaj Rej – urodził się w 1505, a zmarł w 1569 roku. Tradycyjnie (choć niezgodnie z prawdą) jest uznawany za ojca literatury polskiej i za pierwszego twórcę w tym języku. Najbardziej znany cytat z jego twórczości brzmi:
Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Cytat ten według tradycji ma świadczyć o tym, że Rej chciał pisać po polsku i pokazać, że jest to język literacki. Tak naprawdę jednak język polski był już wcześniej wykorzystywany jako język literacki, a pierwsza książka wydrukowana w języku polskim nie była autorstwa Reja, tylko Biernata z Lublina. Był to modlitewnik pod tytułem Raj duszny wydrukowany w 1513 roku w Krakowie.
Rej był twórcą renesansowym, głosił potrzebę edukacji połączonej z życiem w zgodzie z naturą. Jego teksty pełne są błędów i wulgarnych słów, ale nie wiadomo, czy rzeczywiście był tak nieuczony, czy też udawał, starając się stylizować na człowieka prostego.

anna

Anna is a language teacher. You can email her at anna@bloggypolish.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *