• B1 --> Polish to Polish,  Polish to Read (B1)

    Polish to Polish: Read to Learn (Czy jest jeden język polski?)

    Czy jest jeden język polski? Kiedy uczymy się języka obcego, dobrze jest wiedzieć, jakie są jego odmiany. Na przykład język angielski ma bardzo wiele odmian – inny jest angielski amerykański, inny – brytyjski, inny – australijski itp., a w samej Wielkiej Brytanii jest wiele dialektów, akcentów i różnych języków.Z językiem polskim jest dużo łatwiej. Istnieją różne odmiany polskiego, ale nie tak wiele jak angielskiego. Dlatego, kiedy uczysz się polskiego, możesz być spokojny, że uczysz się języka, który zrozumie każdy Polak. Jednak nawet w Polsce są pewne komplikacje.Na północy Polski, na Pomorzu mieszkają Kaszubi. Ich język jest bardzo interesujący. Niektórzy językoznawcy uważają go za dialekt języka polskiego, ale są tacy naukowcy,…